Mozart, la pian sau la fortepiano? Pledoarie pentru un compromis

Lucrarea încearcă să dea un răspuns la întrebarea: poate pianul modern al erei
Steinway să redea idiomurile limbajului mozartian, în toată complexitatea şi diversitatea lor?
Pornind de la analiza diferenţelor care există între instrumentele pentru care a compus Mozart
şi pianele moderne, se încearcă o evaluare a consecinţelor acestora asupra principalilor
parametri ai interpretării, insistând asupra dinamicii, articulaţiei şi utilizării pedalei forte. Se
susţine teza conform căreia cunoaşterea posibilităţilor expresive ale instrumentelor pentru
care a fost creată o anumită muzică este la fel de importantă ca şi cunoaşterea formei sau a
limbajului său armonic. Ea poate înlesni efortul de a traduce idiomurile acelei muzici la pianul
modern, instrument adecvat condiţiilor acustice în care se cântă astăzi muzica lui Mozart.

 

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1