Organizarea și analizarea materialelor etnomuzicologice (Partea a II-a)

Studiul de față își propune să discute utilitatea corpusului muzical ca instrument al cunoașterii, cu precădere în etnomuzicologie, acolo unde el se impune ca un nou mod de organizare a cunoștințelor. Totodată, sunt analizate trei dintre cele mai importante mize ale cercetării etnomuzicologice: comparația, clasificarea și evoluția. Sunt analizate aici atât fundamentele conceptuale ale acestor direcții de cercetare (originea istorică, diferitele semnificații sau întrebuințări pe care le-au avut de-a lungul timpului), cât și utilizarea lor în etnomuzicologia românească, pentru ca în final să fie amintite câteva din abordările cele mai promițătoare ale comparației, clasificării și evoluției în contextul internațional al utilizării corpusurilor muzicale electronice.

Cuvinte cheie: corpus electronic, analiză automată, comparație, clasificare, evoluție

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1