Școli și reprezentanți în muzica bisericească a Bucureștiului veacului al XIX-lea

Articolul de față constituie o cercetare de sinteză asupra școlilor de muzică psaltică din Bucureștiul secolului al XIX-lea, cu prezentarea programelor și orientărilor didactice care au marcat cântarea monodică de strană din capitala Valahiei. Totodată, lucrarea încearcă să reliefeze, pe baza documentelor inedite de arhivă, personalitățile muzicale și ecleziastice care au desăvârșit predarea acestei arte în perioada de început a modernizării societății românești.

Cuvinte cheie: muzică psaltică, școli de cântăreți, cântare de strană, notație hrisantică, cărți de psaltichie

 

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1