Ninuca Oșanu Pop – O viață dedicată muzicii

În anul 2016 comunitatea academică clujeană a sărbătorit-o pe una dintre cele mai importante reprezentante ale școlii pianistice românești: profesor universitardoctor Ninuca Oșanu Pop. Născută în 1941, ca unică fiică a familiei Ana și Grigore Oșanu, Ninuca Pop a urmat cursurile Școlii Medii de Muzică din Cluj și cele ale Conservatorului „Gheorghe Dima”, pe care l-a absolvit în 1962 cu „Diplomă de merit”. În perioada 1962-2001 eminenta profesoară a desfășurat o intensă activitate didactică, îndrumând cu pricepere și dăruire zeci de studenți. În paralel a susținut o bogată activitate artistică: concerte ca solistă a diferitelor orchestre filarmonice, recitaluri solo și camerale. Ninuca Oșanu Pop a dăruit lumii muzicale lucrări valoroase: Elemente specifice scriiturii pianistice enesciene(teza de doctorat), Antologia documentară Ana Voileanu-Nicoară, volumul omagial Sigismund Toduță: destăinuiri, documente, mărturii, (coordonator). Remarcabila sa activitate pedagogică, artistică, muzicologică a fost apreciată în mod deosebit, acordându-i-se de-a lungul timpului, distincții, diplome și medalii.

Cuvinte cheie: Școala pianistică clujeană, Ninuca Oșanu Pop, aniversare, Alfred Cortot, Ecaterina Fotino-Negru

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1