Un anastasimatar inedit scris de Ianuarie Protosinghelul

Lucrarea are menirea de a atrage atenția asupra unui manuscris inedit, un Anastasimatar, copiat de Ianuarie Protosinghelul, aflat în Muzeul Mănăstirii Cernica. Sunt analizate însemnările marginale ale manuscrisului și este prezentat analitic conținutul acestuia. Se ajunge la concluzia că manuscrisul nr. 215 este o copie parțială a Anastasimatarului în limba română a lui Mihalache Moldovlahul.

 

Cuvinte cheie: manuscris, copist, obște paisisană, anastasimatar, Mihalache Moldovlahul 

 

Descarcă articolul

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1